Εδώ με την χρήση των εργατοωρών τεχνικού που δικαιούστε σύμφωνα με το πακέτο συνδρομής – DIGITAL SUPPORT  του www.oenet.gr. Τοποθετούμε για λογαριασμό σας το υλικό που αποστέλλεται

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *